2024 május 26

DM-KER – Tájékoztatás bennfentes személy részvény értékesítéséről

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „DM-KER Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy mint Bátor Ferenccel, az Igazgatóság elnökével a 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (MAR) alapján szoros kapcsolatban álló jogi személy, a Fortitudo Trust bizalmi vagyonkezelőjeként eljáró Apelso Trust Zrt. (1067 Budapest, Eötvös utca 28., 2. em. 2.) bejelentette, hogy 2021. november 23. napján 862.069 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvényt tőzsdén kívüli forgalomban, 58 Ft/darab, összesen 50.000.002 Ft vételáron, adásvétel jogcímén értékesített.