2024 július 13

ENEFI – Rendkívüli tájékoztató

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank N-KE III-227/2021. számú végzésével a Társaság által korábban kibocsátott és Budapesti Értéktőzsdére bevezetni kért részvényekre vonatkozó engedélyezési eljárás folytatásáról döntött.

Mint arról a Társaság korábban már tájékoztatást adott, az MNB felfüggesztette a részvények tőzsdei bevezetésére vonatkozó engedélyezési eljárást az általa megindított piacfelügyeleti eljárásra figyelemmel, tekintettel arra, hogy „az MNB úgy ítélte meg, hogy a (piacfelügyeleti) Eljárás megállapításai érdemben befolyásolhatják az MNB-nek a Részvények szabályozott piacra történő bevezetése céljából készített Tájékoztató jóváhagyására irányuló eljárásban meghozandó döntését.” (idézet a végzésből)

„Figyelemmel arra, hogy az MNB a Piacfelügyeleti Eljárásban nem tárt fel az Engedélyezési Eljárás szempontjából olyan releváns körülményt, amely érdemben befolyásolhatná az MNB-nek a Részvények szabályozott piacra történő bevezetése céljából készített Tájékoztató jóváhagyására irányuló eljárásban meghozandó döntését, az MNB jelen végzés rendelkező részének I. pontjában foglaltak szerint az Engedélyezési Eljárás felfüggesztésének megszüntetéséről és annak folytatásáról határozott.” (idézet a végzésből)

Tekintettel az időközben eltelt jelentős időre és a Társaság által közzétett éves jelentésre, a korábban benyújtott tájékoztató ismételt jelentős átdolgozást igényel, mellyel kapcsolatos munkálatokat a Társaság haladéktalanul megkezdi annak érdekében, hogy a rendkívül hosszúra nyúlt tőkeemelési folyamat mielőbb lezárásra tudjon kerülni.