2024 május 22

ÉPDUFERR Nyrt.- Tájékoztatás vállalkozási szerződés módosításáról

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út
14., cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413;
a továbbiakban „ÉPDUFERR Nyrt.”, „Társaság”) 2023. január 27-i tájékoztatásának megfelelően a
Társaság az Andrássy Tetőtér Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1054
Budapest, Bank utca 6. 2. em. 9., cégjegyzékszám: 01-09-188583) vállalkozási szerződést (a
továbbiakban „Szerződés”) kötött a 1061 Budapest, Andrássy út 13. szám alatti társasház bővítésének,
tetőtere beépítésének generálkivitelezésére. A 2023. január 26. napjától hatályos Szerződés szerint a
teljesítés véghatárideje 2024. március 31. napja, a nettó vállalkozási díj 1.034.000.000 Ft.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 2023. december 21-én a Szerződést a felek
módosították, melynek alapján a létesítmény átadásának végső időpontja 2024. július 15. napjára, a nettó
vállalkozási díj 1.577.499.416 Ft összegre változott.