2024 április 14

DM-KER Nyrt.- Tájékoztatás cégbírósági változásbejegyzésről/Alapszabály

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.,
cégjegyzékszám: 13-10-041955) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a 2023. április 26-i rendes közgyűlés cégjegyzéket érintő határozatainak megfelelően a hatályos Alapszabály keltére vonatkozó cégadat változását a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 2023. június 2-án kelt, Cg. 13-10-041955/102. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte.
A Társaság hatályos Alapszabályát közzéteszi.

Alapszabály