2024 július 16

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás igazgatósági határozatokról

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060
Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-
001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket,
hogy a Társaság Igazgatósága 2023. december 6-án kelt határozatával döntött arról, hogy
megvizsgálja a lehetőségét annak, hogy a Társaság a szabad pénzeszközeinek egy részét miként
tudja kriptovalutákban elhelyezni. Az Igazgatóság felhatalmazást adott az Igazgatóság elnökének
egyeztetések lefolytatására, és a jogszabályi valamint technikai feltételek fennállása esetén a
kapcsolódó számlák megnyitására, továbbá a számlákon – a jogszabályokban és a banki valamint
egyéb szerződésekben foglalt feltételek betartásával – legfeljebb 100 M Ft összegnek megfelelő
kriptovaluta elhelyezésére. Az Igazgatóság vizsgálja továbbá annak a lehetőségét is, hogy a
Társaság a későbbiekben eszközeinek beszerzését, értékesítését, szolgáltatásainak ellenértékét
milyen módon tudja kriptovalutákhoz kötni, azokban elszámolni és nyilvántartani.

Az Igazgatóság döntött továbbá arról, hogy amennyiben eszközbeszerzésre irányuló pályázat
kiírására kerül sor, ahol a pályázati feltételeknek a Társaság megfelel, a MEGAKRÁN Nyrt. az
eszközpark mobil toronydaruval és/vagy más nagy értékű eszközzel történő bővítése érdekében
támogatási kérelmet nyújt be. Az Igazgatóság felhatalmazta az Igazgatóság elnökét a pályázat
benyújtásához kapcsolódó szükséges lépések, jognyilatkozatok megtételére, továbbá arra, hogy az
eszközpark bővítéshez szükséges, a pályázati támogatást meghaladó források feltárása érdekében
egyeztetéseket, tárgyalásokat folytasson.