2024 május 23

ENEFI – Rendkívüli tájékoztató

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az alábbiakról:

Előzmény

Mint arról a Társaság korábban már tájékoztatást adott, a Magyar Nemzeti Bank 2020-ban piacfelügyeleti eljárást indított a Társasággal szemben, amelyben azt vizsgálta, hogy a legutóbbi tőkeemeléssel valamint az azzal összefüggő közzétételek vonatkozásában sérültek- e az irányadó jogszabályoknak a piaci manipulációra vonatkozó rendelkezései. A Magyar Nemzeti Bank később a tőkeemelés során kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésére vonatkozó tájékoztató jóváhagyásáról határozott, korábbi N-KE-III- 227/2021. számú végzésével pedig megállapította, hogy „az MNB a Piacfelügyeleti Eljárásban nem tárt fel az Engedélyezési Eljárás szempontjából olyan releváns körülményt, amely érdemben befolyásolhatná az MNB-nek a Részvények szabályozott piacra történő bevezetése céljából készített Tájékoztató jóváhagyására irányuló eljárásban meghozandó döntését” (idézet a végzésből).

MNB határozat

A Magyar Nemzteti Bank piacfelügyeleti eljárás tárgyában született, 2021. október 11. napján kelt és a Társaság által jogi képviselőjétől 2021. 10. 18. napján átvett H-PJ-III- 16/2021. sz. határozatának rendelkező részében az MNB megtiltotta a Társaság számára, hogy a határozatban foglalt jogsértést megvalósító magatartást – konkrétan a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben foglalt, a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértését – megismételje.

Az MNB a jogsértést megvalósító magatartás megismétlésének megtiltására vonatkozó intézkedés alkalmazását „szükségesnek és egyben elegendő intézkedésnek tartotta” (idézet a határozatból).

Az MNB által kifogásolt magatartás abban áll, hogy a határozat szerint a tőkeemeléssel érintett vagyonelemek egy részénél (ingatlanok) a Társaság nem tudta igazolni azt, hogy „a Közzétételt – illetőleg az ingatlanokra vonatkozó adásvételt – megelőzően készült volna dokumentált, utólag is bemutatható ingatlanértékelés” (idézet a határozatból).

A Társaság kiemeli, hogy az MNB megállapítása szerint is a Társaság által később az eljárásban bemutatott, „az ingatlanok megvásárlásához készített döntéselőkészítő logika és metódus elfogadható, a vonatkozó vételárak nagyságrendileg szintén elfogadhatóak” (idézet a határozatból), továbbá az ingatlanok értékét később külső szakértő is alátámasztotta.

A Társaság vitatja, hogy jogsértést követett volna el.