2024 május 25

ÉPDUFERR Nyrt.- Előterjesztés a rendes közgyűlés 1. napirendi pontjához

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út
14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413,
a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy az Igazgatóság 2024. április 22-i
ülésén a Társaság 2023. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját, mint a 2024. április 26. napján
13:30 órára összehívott rendes közgyűlés 1. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztést elfogadta, a
Társaság könyvvizsgálója 2024. április 22. napján jelentését kiállította.

Az auditált éves jelentésre vonatkozó igazgatósági előterjesztést, az aktualizált felügyelőbizottsági és
auditbizottsági jelentést, valamint a könyvvizsgálói jelentést a Társaság mellékelten közzéteszi.

Éves jelentés

Könyvvizsgálói jelentés

Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági jelentés