2024 május 30

DM-KER – Tájékoztatás új telephely létesítéséről

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy Igazgatósága 2022. április 8. napján új telephely létesítéséről határozott.

Az Igazgatóság határozata alapján a Társaság tulajdonában álló, 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 0182/26 hrsz. alatti, 9932 m2 alapterületű ingatlanon jogerős építési engedély alapján új ipari épületek, irodablokk és raktár építésére kerül sor. A Társaság nyilvántartásba vett fejlesztési adókedvezmény iránti bejelentésének megfelelően jelenértéken legfeljebb 708.358.000 Ft összegű társasági adókedvezmény vehető igénybe a beruházás üzembe helyezését követően a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.tv.) 22/B. § (6) bekezdése szerint. A Társaság a beruházáshoz 10 éves futamidejű, negyedéves törlesztésű, a Növekedési Hitelprogram keretében biztosított építési hitelt (NHP Hajrá) vesz igénybe, 1.200.000.000 Ft összegben.