2024 április 17

Alaptőkét emel a Megakrán

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a KÉSZ Holding Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 6.; cégjegyzékszám: 03-10-100376) a Társaság 2021. szeptember 30-i rendkívüli Közgyűlésének 2021. szeptember 30./4. számú Közgyűlési határozatában foglaltaknak megfelelően 2021. október 5. napjáig az újonnan kibocsátandó MEGAKRÁN Nyrt. törzsrészvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást írásbeli jognyilatkozat kibocsátásával megtette, valamint az átvenni vállalt részvények ellenértékét képező összesen 1.158.000.000.- Ft összegű pénzbeli hozzájárulást a MEGAKRÁN Nyrt. bankszámlájára történő befizetéssel teljesítette.

Az alaptőke-emelés során befolyt összegből a Társaság eszközbeszerzési, valamint akvizíciós céljait tervezi finanszírozni és ebből a célból megkezdi a potenciális céltársaságok feltérképezését.