2024 április 22

DM-KER – Tájékoztatás részvényesi bejelentésekről

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) az alábbiakról tájékoztatja a
tisztelt Befektetőket a 2022. augusztus 10-én érkezett részvényesi bejelentések alapján:

Megyeri Sándor, az Igazgatóság tagja bejelentette, hogy 2022. augusztus 9. napján kereskedési helyszínen kívül 19.620.000 darab DM-KER Nyrt. névre szóló Törzsrészvényt (ISIN: HU0000176722; a továbbiakban: „DM-KER törzsrészvény”) ruházott át adásvétel jogcímén összesen 700.000.000.- Ft vételáron, továbbá bejelentette, hogy opciós szerződések szerinti vételi jog biztosítására óvadék jogcímén 2022. augusztus 10. napján kereskedési helyszínen kívül 11.000.000 darab DM-KER törzsrészvényt transzferált. Fentiekkel összefüggésben Megyeri Sándor mint részvényes bejelentette, hogy 2022. augusztus 10. napján szavazati jogot biztosító DM-KER törzsrészvényeinek száma 46.500.000 darabról 15.880.000 darabra, szavazati jogának aránya – a 35%, 30%, 25%, 20%, 15% küszöbértékek átlépésével – 36,83%-ról 12,58%-ra csökkent.

Az Intravirtus Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8220 Balatonalmádi, Török Bálint utca 9., cégjegyzékszám: 19-09-523064; a továbbiakban: „Intravirtus Kft.”) mint Bátor Ferenccel, az Igazgatóság elnökével – az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 EU Rendelete (MAR) alapján vezetői feladatokat ellátó személlyel – szoros kapcsolatban álló jogi személy bejelentette, hogy 2022. augusztus 9. napján kereskedési helyszínen kívül 19.620.000 darab DM-KER törzsrészvényt szerzett adásvétel jogcímén 700.000.000.- Ft vételáron, továbbá mint részvényes bejelentette, hogy 2022. augusztus 9. napján szavazati jogot biztosító DM-KER törzsrészvényeinek száma 0 darabról 19.620.000 darabra, szavazati jogának aránya – az 5%, 10%, 15% küszöbértékek átlépésével – 0%-ról 15,54%-ra nőtt.

A BF Trustee Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8220 Balatonalmádi, Török Bálint utca 9., cégjegyzékszám: 19-09-521485, a továbbiakban „BF Trustee Kft.”) mint Bátor Ferenccel, az Igazgatóság elnökével és dr. Sükösd Tamással, a Felügyelőbizottság tagjával – az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 EU Rendelete (MAR) alapján vezetői feladatokat ellátó személyekkel – szoros kapcsolatban álló jogi személy bejelentette, hogy 2022. augusztus 10. napján opciós szerződések szerinti vételi jog biztosítására óvadék jogcímén kereskedési helyszínen kívül 10.000.000 darab DM-KER törzsrészvényre tett szert, továbbá mint részvényes bejelentette, hogy 2022. augusztus 10. napján szavazati jogot biztosító DM-KER törzsrészvényeinek száma 24.620.000 darabról 34.620.000 darabra, szavazati jogának aránya – a 20% és 25% küszöbértékek átlépésével – 19,50%-ról 27,42%-ra nőtt.

Fentiek és a részvénykönyvi bejelentések alapján a Társaság 5 % feletti részesedéssel rendelkező részvényesei a következők:

NévLetétkezelőMennyiség (db)Részesedés (%)
Bátor Ferencnem18.880.00014,96
BF Trustee Kft.nem34.620.00027,42
Intravirtus Kft.nem19.620.00015,54
Megyeri Sándornem15.880.00012,58
Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap
Széchenyi Alapok Zrt.
nem18.360.70014,55
Összesen107.360.70085,05