2024 július 21

ÉPDUFERR Nyrt.- Tájékoztatás a Kapuvár Városi Sportcsarnok és kiszolgáló egységei megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződésről

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út
14., cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413;
a továbbiakban „Társaság”, „ÉPDUFERR Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy vállalkozási
szerződést kötött a KapuSport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 9021 Győr,
Domb utca 11., cégjegyzékszám: 08-09-029036) mint Megrendelővel a 9330 Kapuvár, belterületi
Cseresznye sor 1387/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon megvalósításra kerülő sportcsarnok
és kiszolgáló egységei építőipari kivitelezési tevékenységére.

A vállalkozási szerződés 2023. március 10. napjától hatályos, a szerződés teljesítésének határideje 2024.
június 30. napja, a nettó vállalkozási díj 2.561.119.304 Ft. A Megrendelő a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetsége által ki-JH01-09329/2017/MKOSZ számon 2017. december 20. napján
jóváhagyott, többször hosszabbított és módosított sportfejlesztési pályázathoz nyújtandó, a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a szerinti látvány-csapatsport
támogatásból, és az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott önerőből és saját forrásból kerül
megvalósításra, ezáltal Megrendelő a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.