2024 április 13

MEGAKRÁN Nyrt.- Pénzügyi adatok eltérő alakulása

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,
Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a
továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”, „Kibocsátó”) – figyelemmel az MNB beszámoló készítése
során a tőzsdei cégektől elvárt gyakorlatára – ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Kibocsátó
az éves IFRS beszámoló készítésekor észlelte, hogy a 2023. évre vonatkozó árbevétele, nettó eredménye,
EBITDA-ja jelentősen meghaladja majd a 2022. év végi pénzügyi adatait, azonban a Társaság véleménye
szerint ezen adatok a jelen piaci körülmények között nem tekinthetőek kiemelkedőnek. A tényadatok normál üzletmenettől való eltéréseket nem mutatnak.
A Kibocsátónál a 2023. évi pénzügyi zárás és könyvvizsgálat folyamatban van, végleges, pontos pénzügyi
adatok még nem állnak rendelkezésre, azokról a beszámoló elkészültét követően ad tájékoztatást a Társaság.