2024 május 20

Megakrán – Részvényfelaprózással kapcsolatos határozat

A Tőzsde a dematerializált úton előállított 1.000 Ft névértékű MEGAKRÁN részvények (ISIN azonosító: HU0000159389) dematerializált 1 Ft névértékű részvényekre (ISIN azonosító: HU0000178272) történő cseréje kapcsán a HU0000178272 ISIN azonosítójú törzsrészvények 2020. szeptember 11-i Tőzsdenapra vonatkozó Bázisárát a Kibocsátó HU0000159389 ISIN azonosítójú részvényeinek 2020. szeptember 10-i Tőzsdenapon kialakult Záróárának ezerrel történő osztásával, és annak az árlépésköznek megfelelő legközelebbi egész számra történő kerekítésével határozza meg. A Tőzsde az így kialakult Bázisár értékét a 2020. szeptember 10-i Tőzsdenap végén közleményben teszi közzé. A Kibocsátó Részvény Szekcióban forgalmazott HU0000159389 ISIN azonosítójú törzsrészvényeire vonatkozó le nem járt, illetve törlésre nem került ajánlatok a Tőzsde által törlésre kerülnek a 2020. szeptember 10-i Tőzsdenap lezárását követően.

A Tőzsde a Kibocsátó Tőzsdére bevezetett törzsrészvényei tekintetében az Értékpapírlista adatait 2020. szeptember 11-i hatállyal módosítja.

A Tőzsde a Megakrán részvény felosztása kapcsán 2020. szeptember 11. napjától bekövetkező változásokról 2020. szeptember 8-án az alábbi közleményt tette közzé:

“A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BÉT) ezúton tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Megakrán Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlése 2020. július 3-án döntött a törzsrészvények névértékének 1:1000 arányú átalakításáról részvényfelosztás formájában. Ennek hatásaként a társaság által kibocsátott, 1000 Ft névértékű MEGAKRÁN törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000159389) 1 Ft névértékű törzsrészvényekre (ISIN azonosító: HU0000178272) történő cseréjére kerül sor.

A fenti esemény a BÉT-en 2020. szeptember 11-től kezdve az alábbi változásokat eredményezi a Megakrán részvény (azonnali piac) vonatkozásában.

  1. Azonnali piac
  • Az eddigi HU0000159389 ISIN azonosítóval rendelkező Megakrán törzsrészvények helyett a HU0000178272 ISIN azonosítóval rendelkező Megakrán törzsrészvényekkel folyik majd a kereskedés.
  • A részvények névértéke az eddigi 1000 Ft-ról 1 Ft-ra változik.
  • A tőzsdére bevezetett részvények mennyisége a következők szerint módosul: A 777.263 db HU0000159389 ISIN azonosítójú részvény helyett 777.263.000 db HU0000178272 ISIN azonosítójú részvény forog a tőzsdén.

A részvények kereskedés során alkalmazott árlépésköze a részvény árának és a változatlanul 1-es likviditási kategóriának megfelelően alakul.

A BÉT a 2020. szeptember 11-i Megakrán részvény Bázisárat a 2020. szeptember 10-i záróár ismeretében határozza meg, a HU0000159389 ISIN azonosítójú részvényekre kialakult záróár ezredelésével, szükség szerint az algebrai kerekítés szabályai szerint, az új árlépésköznek megfelelően kerekítve, melyet ezt követően közleményben tesz közzé 2020. szeptember 10-én.

Valamennyi, a Megakrán részvényekre vonatkozóan a Xetra T7 rendszerben szereplő, vissza nem vont és le nem járt ajánlat 2020. szeptember 10-én, tőzsdezárás után törlésre kerül.”

A BÉT Zrt. 20-21/Xtend/2020. számú határozatai, valamint közleménye teljes terjedelmükben az alábbi linken érhetők el:

Részvényfelosztással kapcsolatos BÉT határozatok