2024 április 16

ENEFI Nyrt.- Székhelyváltozás

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az alábbiakról:


A Társaság igazgatóságának döntése folytán a társaság székhelye az alábbiakra változik:


1031 Budapest, Nánási út 5-7. E épület 3. emelet 4.


Tájékoztatjuk a tisztelt részvényeseket arról, hogy a fenti változás technikai, a székhely a
valóságban ugyanaz a 1031 Budapest, Nánási út 23779/8/E/24 hrsz. alatti ingatlan. A
székhelyül szolgáló társasházi ingatlan ugyanis korábban csak helyrajzi szám megjelöléssel
volt ellátva, ezért a társaság székhelye is ekként került feltüntetésre. Időközben azonban a
III. kerületi Polgármesteri Hivatal által az egyes lakások címképzése megtörtént, azok az
ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzésre kerültek.


A döntés következtében a társaság cégcsoportjába tartozó társaságok székhelye szintén az
alábbiakra fog változni: 1031 Budapest, Nánási út 5-7. E épület 3. emelet 4.

ENEFI Asset Management Plc. (the “Company”) informs its dear Investors as below:


As a result of the decision of the Company’s board of directors, the registered office of the
company will change to the following:


1031 Budapest, Nánási út 5-7. E épület 3. emelet 4.


We would like to inform our shareholders that the above change is technical, the registered
office is in reality the same property at 1031 Budapest, Nánási út 23779/8/E/24. The
condominium property used as the registered office was previously only marked with a
parcel number, therefore the registered office of the company was also indicated as such. In
the meantime, however, the Mayor’s Office of District III has registered the addresses of the
individual apartments in the land register.


As a result of the decision, the registered office of the subsidiaries will also change to the
following 1031 Budapest, Nánási út 5-7. E épület 3. emelet 4..