2024 április 18

DM-KER Nyrt.- Tájékoztatás személyi változásról

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket:


Kocsy Barnabás László vezérigazgató és a Társaság között 2024. március 20. napján, közös megegyezéssel létrejött megállapodás alapján Kocsy Barnabás László vezérigazgatói munkaviszonya 2024. március 20. napján megszűnik. A vezérigazgatói feladatok ellátását 2024. március 21. napjától Bátor Ferenc, az Igazgatóság elnöke, a Társaság alapító tulajdonosa veszi át.


Kocsy Barnabás László egyidejűleg, 2024. március 20. napján igazgatósági tagságáról a soron következő – 2024. április 30. napjáig megtartásra kerülő – rendes közgyűlés napjának hatályával lemondott. Az Igazgatóság a helyébe lépő új igazgatósági tag megválasztását a rendes közgyűlés napirendjére tűzi.