2024 július 13

ENEFI – Tájékoztatás felülvizsgálati kérelemről

Az ENEFI Vagyonkezelő  Nyrt.  („Társaság”)  tájékoztatja  Tisztelt  Befektetőit,  hogy  az  MNB piacbefolyásolás és bennfentes kereskedelem tárgyában korábban hozott határozatával (H- PJ-III-B-3/2017.)    szemben    érintettek    által    benyújtott    keresetet    elutasító    Fővárosi Törvényszék  döntése  ellen  az  érintettek  felülvizsgálati  kérelmet  nyújtottak  be  a  Kúriához, mely a felülvizsgálati kérelem tárgyában ma tárgyalást tartott.

A Kúria (ismételten) hatályon kívül helyezte a Fővárosi Törvényszék ítéletét új eljárás lefolytatására utasítva a bíróságot.

Az érintettek álláspontja szerint Főváros Törvényszék megismételt eljárásban hozott ítélete téves jogértelmezésen alapul, a vizsgált határozattól eltérő tényállást tartalmaz, keveri a jogi minősítéseket, figyelmen kívül hagyja az eljárás során megismert bizonyítékokat (lsd korábbi közlemény: https://bet.hu/newkibdata/128627746/K%C3%B6zlem%C3%A9ny%202021%20EETEK%20-%20MNB.pdf).

A fentiekből kifolyólag az ítélet számos olyan, tőkepiaci jog szempontjából abszurd megállapítást tartalmaz,  melyek  azon  túl,  hogy  megalapozatlanok  és  az  ügyfél  számára  olyan  jogsértést állapítanak  meg,  amit nem követett el és amit maga  a hatóság sem rótt a terhére, továbbá – hatályon   kívül   helyezése   hiányában   –   alkalmasak   lehettek   volna   arra,   hogy   jelentős jogértelmezési   problémákat,   téves   precedenseket,   hivatkozási   alapot   eredményezzenek   a tőkepiacon.

Épp ezért érthetetlen a Társaság számára, hogy a perben alperes hatóság a szóban forgó ítéletet nem hogy nem támadta meg maga is (elkerülve a nyilvánvalóan téves ítéletből adódó további jogértelmezési  problémákat  és  a  magalapozatlan  marasztalását  az  ügyfélnek),  hanem  kérte  a Kúriától  annak  hatályban  történő  fenntartását  arra  hivatkozva,  hogy  az  „a  jogszabályoknak megfelel”.

A fentiek a Társaság álláspontja szerint nem felelnek meg a jóhiszemű eljárás követelményeinek.