2024 május 26

Tájékoztató telek értékesítéséről

ENEFI VAGYONKEZELŐ NYRT.
TÁJÉKOZTATÓJA
a tőkepiacról szóló törvény alapján

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) a romániai operáció értesítése alapján tájékoztatja
Tisztelt Befektetőit az alábbiakról:
A Társaság és romániai kapcsolt vállalkozása, az E-Star Energy Generation S.R.L., mint eladók
adásvételi szerződést kötöttek a tulajdonukban álló zilahi telekre vonatkozóan, mindösszesen 1,2
millió euro (ENEFI: 1m Euro + Energy Generation: 200e Euro) vételár ellenében, mely alapján a
teljes vételár a mai nappal megfizetésre került a vevő részéről.
Előzmény:
https://bet.hu/newkibdata/128698654/K%C3%B6zlem%C3%A9ny%20Zilahi%20telek.pdf

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

ENEFI Asset Management Plc.
ANNOUNCEMENT
pursuant to the Capital Market Act and Decree nr 24/2008. (VIII.15.) of the Minister of Finance.

ENEFI Asset Management Plc. (the “Company”) informs its dear Investors – based on the
notification of the Romanian operation – about the following:
The Company and its Romanian affiliate, E-Star Energy Generation SRL, as sellers, have entered
into agreement for the purchase of a Eur 1.2 million ((ENEFI: 1m Euro + Energy Generation: 200e
Euro) plot of land in Zilah, based on which the total purchase price was paid by the buyer today.
Previously:
https://bet.hu/newkibdata/128698654/K%C3%B6zlem%C3%A9ny%20Zilahi%20telek.pdf

ENEFI Asset Management Plc.