2024 június 20

DM-KER – Tájékoztatás akvizíciós vételi ajánlat kapcsán

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) 2021. április 6-án közzétette, hogy a Társaság többségi tulajdonosai, Megyeri Sándor, Bátor Ferenc és a BF Trustee Kft. értesítették a Társaságot, hogy a Mészáros M1 Nehézgépkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.; Cg. 07-09- 030670, „M1 Nehézgépkezelő”) a Társaság többségi tulajdonának megszerzését célzó, több lépéssorozatból álló akvizíciós vételi ajánlatot tett részükre, amelyet elfogadtak és megkezdték az ajánlat szerinti részvényadásvételi szerződés és opciós megállapodások kitárgyalását.

A Társaság 2021. november 18-án közzétette, hogy az érintett részvényesek tájékoztatása szerint a 2021. április 6. napján közzétett hirdetménynek megfelelő, tulajdonátruházásra irányuló tárgyalások továbbra is folyamatban vannak, az M1 Nehézgépkezelő tulajdonszerzése az akvizíciós ajánlatában megjelölt 29,07%-os részesedési mérték erejéig, valamint a 2021. október 31. napjáig gyakorolható eladási jogát érintő megállapodás nem került aláírásra.

A Társaság ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az érintett részvényesek tájékoztatása szerint a tárgyalások a mai napon lezárultak és nem került sor a korábban meghirdetett részvényadásvételi szerződés és opciós megállapodások aláírására. A M1 Nehézgépkezelő nem szerzett részesedést a Társaságban.