2024 július 13

ÉPDUFERR Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út
14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413,
a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a Társaság részvényeihez
kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a 2024. március 31-i állapot szerint:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

RészvénysorozatNévérték
(Ft/db)
DarabszámÖssznévérték (Ft)
„A” sorozat (ÉPDUFERR Nyrt. törzsrészvény)
ISIN: HU0000190855
1069.891.078698.910.780
Alaptőke összesen69.891.078698.910.780

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvény-sorozatKibocsátott
darabszám
Saját
részvény
száma
Szavazati
jogra
jogosító
részvények
Szavazati
jog
(részvény
/db)
Összes
szavazati
jog
„A” sorozat
(ÉPDUFERR Nyrt.
törzsrészvény)
ISIN: HU0000190855
69.891.078725.00069.891.078169.891.078
Összesen69.891.078725.00069.891.078169.891.078