2024 július 16

ENEFI – Rendkívüli tájékoztató

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MNB piacbefolyásolás és bennfentes kereskedelem tárgyában korábban hozott határozatával (H-PJ-III-B-3/2017.) szemben érintettek által benyújtott keresetet a Fővárosi Törvényszék a megismételt eljárásában elutasította.

1. Mint arról a Társaság már tájékoztatást adott, az MNB korábban bírságot szabott ki (https://www.mnb.hu/felugyelet/felugyeleti-keretrendszer/felugyeleti-hirek/hirek-ujdonsagok/szazhuszmillios-jegybanki-birsag-piacbefolyasolas-es-bennfentes-kereskedelem-miatt ) piacbefolyásolás és bennfentes kereskedelem tárgyában.

2. Az érintettek a határozattal szemben, annak megalapozatlansága okán, jogorvoslattal éltek. A Fővárosi Törvényszék 2019-ben hatályon kívül helyezte az MNB marasztaló határozatát és új eljárásra lefolytatására utasította a hatóságot.

3. A döntéssel szemben az MNB jogorvoslattal élt, kérve elsődlegesen a Kúriától a kereset elutasítását. A Kúria a felperesek keresetét nem utasította el, az ügy érdemi részében nem foglalt állást, a Fővárosi Törvényszék határozatát azonban hatályon kívül helyezte és a bíróságot új eljárásra lefolytatására utasította arra hivatkozással, hogy a bíróságnak – új eljárásra történő utasítás nélkül- el kell bírálnia az ügyet.

4. A megismételt eljárásában a Fővárosi Törvényszék elutasította felperesi keresetet.

Az érintettek nem értenek egyet a Fővárosi Törvényszék megismételt eljárásban született ítéletével és jelenleg is vizsgálják az azzal szembeni jogorvoslati lehetőségeket.