2024 május 27

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás könyvvizsgáló cég nevének változásáról

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,
Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a
továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság
könyvvizsgálatát ellátó Interauditor Consulting Kft. (1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fszt. 1.
F.) értesítette a MEGAKRÁN Nyrt-t arról, hogy cégneve CMT Consulting Kft-re változik.