2024 június 17

Megakrán – Tájékoztatás Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukcióról

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság élni kíván a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukcióban – melyhez a Kormány kamattámogatást és kezelési költségtámogatást biztosít – való részvétel lehetőségével, amelynek érdekében 2022. június 3-án kérelmeket nyújtott be a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz (KAVOSZ Zrt.), hogy lízingkérelmeit – amennyiben azt a feltételrendszer szerint megfelelőnek találja – továbbítsa a Társaság által megjelölt finanszírozók felé a lízingügyletek bírálatának elvégzése céljából. Amennyiben a KAVOSZ Zrt. az általa megvizsgált kérelmeket a finanszírozók felé továbbítja, a finanszírozók minősítik a MEGAKRÁN Nyrt-t és döntenek arról, hogy nyújtják-e a lízingszolgáltatásokat.