2024 július 21

ÉPDUFERR – Tájékoztatás alaptőke-emelés cégbejegyzéséről

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Cg.07-10-001413/109. számú, 2022. január 12. napján érkezett végzésével a Társaság jegyzett tőkéjére és törzsrészvényei számára, létesítő okiratának módosítására, valamint együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező munkavállalói cégjegyzékben történő feltüntetésére vonatkozó változásokat 2021. december 23-i hatállyal, 2022. január 10. napján a cégjegyzékbe bejegyezte.

Miként azt a Társaság 2021. december 23. napján közzétette, a Társaság 2021. december 23. napjával sikeres alaptőke-emelést hajtott végre 994.553.900 Ft összegű tőke bevonásával, melynek keretében az egyenként 10 Ft névértékű törzsrészvények részvényenként 50 Ft kibocsátási értéken kerültek forgalomba hozatalra. Az alaptőke-emelés összege névértéken 198.910.780 Ft, melynek megfelelően 19.891.078 darab új törzsrészvény kibocsátására kerül sor. A felemelt alaptőke 698.910.780 Ft, amely 69.891.078 darab 10 Ft névértékű névre szóló, dematerializált előállítású törzsrészvényből áll. Az alaptőke-emelés részvényenkénti kibocsátási értékének névértéken felüli része – összesen 795.643.120 Ft – a Társaság tőketartalékát növeli. Az alaptőke-emelésben 9 jogi személy – köztük a Széchenyi Alapok Zrt. által kezelt egyik alap – és 35 természetes személy vett részt, akik az új törzsrészvények pénzbeli hozzájárulást képező ellenértékét megfizették. A Széchenyi Alapok Zrt. vezető befektetőként a teljes kibocsátás felének összegét, 497.276.950 Ft-ot biztosította.

A Társaság hatályos Alapszabályát egyúttal közzéteszi.

ÉPDUFERR – Alapszabály