2024 május 29

NAVIGATOR Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

NAVIGATOR Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2040 Budaörs,
Gyár u. 2.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám:
13-10-042535; a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a 2024. január 31-i
állapot szerint:

A Társaság alaptőkéje, részvényei*:

RészvénysorozatNévérték
(Ft/db)
DarabszámÖssznévérték (Ft)
„A” sorozat (NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt.
törzsrészvény) ISIN: HU0000207733
1035.760.500357.605.000
Alaptőke összesen35.760.500357.605.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok*:

RészvénysorozatKibocsátott
darabszám
Saját
részvény
száma
Szavazati
jogra
jogosító
részvények
Szavazati
jog
(részvény/
db)
Összes
szavazati
jog
„A” sorozat (NAVIGATOR
INVESTMENTS Nyrt.
törzsrészvény)
ISIN: HU0000207733
35.760.5005.196.70035.760.500135.760.500
Összesen35.760.5005.196.70035.760.500135.760.500

*Az Igazgatóság 2024. január 16-i határozatával a Társaság alaptőkéjét új törzsrészvények forgalomba
hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 408.993.890,- Ft összegre emelte, mellyel összefüggésben a
felemelt teljes alaptőke 40.899.389 db 10,- Ft névértékű névre szóló dematerializált előállítású
törzsrészvényből áll. Az alaptőke mértékére és a részvények számára vonatkozó változások cégjegyzékbe
történő bejegyzésére irányuló eljárás folyamatban van.