2024 július 21

ENEFI Nyrt.- Közlemény Mures/Announcement Mures

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a
romániai operáció értesítése alapján:


A Legfelsőbb bíróság elutasította az E-Star Mures Energy által benyújtott semmisségi
kérelem tárgyalásának más táblabíróságra való áthelyezését. Ennek következtében, a
Marosvásárhelyi Táblabíróság korábbi döntése, melyben elutasította a koncessziós
szerződésszegésért megítélt kártérítési összegekre számolt késedelmi kamatokra
vonatkozó semmisségi kérelmünket, nem semmisíthető meg.

ENEFI Asset Management Plc. (The “Company”) informs its Dear Investors about the following
based on the notification of the Romanian operation:


The Supreme Court rejected the transfer of the application for annulment submitted by E-Star
Mures Energy to another district court. As a result, the previous decision of the Marosvásárhely District Court, in which it rejected our request for a retrial regarding late interest calculated on the compensation amounts awarded due to the breach of the concession contract,
cannot be annulled.