2024 május 20

NAVIGATOR Nyrt.- Split hirdetmény

KÖZLEMÉNY A RÉSZVÉNYFELOSZTÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A NAVIGATOR INVESTMENTS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-
140965; székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról
szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében
foglaltaknak megfelelően az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit.


Amint az a Társaság 2023. május 25. napján kelt közleményében szerepelt, a Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága – a Társaság Közgyűlésének 16/2023 (III.27). számú, részvények névértékének 1:100
arányban történő felosztásáról hozott határozatára figyelemmel – bejegyezte a Társaság, egyenként
1000 forint névértékű dematerializált törzsrészvényeinek (ISIN- azonosító: HU0000198221) egyenként
10 forint névértékű dematerializált törzsrészvénnyé való átalakítását. Ezt követően a KELER Zrt. új ISIN
kódot bocsátott ki az új, felosztás utáni törzsrészvényekre (új ISIN kód: HU0000207733).


A Társaság – a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-vel és KELER Zrt.-vel egyeztetve – az alábbi várható
kulcsdátumokat határozta meg a társasági esemény kapcsán:


(i) az utolsó kereskedési nap a (régi) 1000 forint névértékű NAVIGATOR INVESTMENTS
Nyrt. Törzsrészvényekkel (ISIN HU0000198221) a Budapesti Értéktőzsdén: 2023. június 29.
(ii) az első kereskedési nap az (új) 10 forint névértékű NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt.
Törzsrészvényekkel (ISIN HU0000207733) a Budapesti Értéktőzsdén: 2023. június 30.
(iii) a társasági esemény (split) fordulónapja: 2023. július 3.


Azon részvénytulajdonosok jogosultak a társasági esemény értéknapján – 2023. július 4.-én – az
átalakított 10 forint névértékű NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészvényekre, akiknek 2023.
július 3.-án, a társasági esemény fordulónapjának zárásakor 1000 forint névértékű NAVIGATOR
INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészvények vannak nyilvántartva értékpapírszámlájukon. Minden 1000 forint
névértékű NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészvény helyébe 100 db 10 forint névértékű
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészvény kerül jóváírásra. Az átalakítás folyamata automatikus,
a részvényeseknek a társasági eseménnyel összefüggésben nincs tennivalója. Az átalakításról a KELER
Zrt. a számlavezetők részére a jelen tájékoztatást követő időszakban a KID rendszeren keresztül
hirdetményt tesz közzé.


További információkért kérjük, forduljanak bizalommal a befektetői kapcsolattartónkhoz az alábbi
elérhetőségen: [email protected]