2024 április 17

ÉPDUFERR – Tájékoztatás új telephely létesítéséhez nyújtott kölcsönről

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 2022. május 19-én az OTP Bank Nyrt-vel kölcsönszerződést kötött Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel (a továbbiakban: „Kölcsön”) nyújtására. A Kölcsön célja a dunaújvárosi 780/28 helyrajzi számon felvett, természetben a 2400 Dunaújváros, Verebély László utca 26. alatti, „felülvizsgálat alatt” lévő, 8000 m2 alapterületű, kivett telephely megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: „Ingatlan”) megvásárlásának és fejlesztésének finanszírozása. A Kölcsön összege 271.000.000 Ft, amelyhez a Társaság 30.111.112 Ft saját erőt biztosít. A Társaság a 10 éves futamidejű Kölcsönt 2024. április 30-tól részletekben, havonta törleszti. A Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukció keretében nyújtott kölcsön állami kamattámogatást és kezelési költségtámogatást biztosít a Kölcsön teljes időtartamára.

Az Ingatlan vétel jogcímén történő tulajdonjogának megszerzésére és a birtokba lépésre a Kölcsön folyósítását követően kerülhet sor, az Ingatlan eladójával kötött megállapodás szerint 2022. június 30. napjáig terjedő határidővel. A Társaság az Ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről a tisztelt Befektetőket nyilvános közzététel formájában tájékoztatni fogja.

A Társaság az Ingatlant fémkereskedelmi tevékenysége központjaként, logisztikai és raktározási bázisaként kívánja használni. A 2021. évben megkezdett fémkereskedelmi tevékenység 2022. évi intenzitása a várakozásokon felül alakult, ezért az eredetileg 2023. évre tervezett ingatlanvásárlás megvalósítása az idei év első félévére indokolttá vált. A Társaság az új telephely által nyújtott infrastrukturális lehetőségek kiaknázásával, kereskedelmi tevékenysége kiterjesztésével tervezi a piaci igényeknek megfelelő országos ellátás biztosítását.