2024 április 14

DM-KER – Tájékoztatás kijelölt tanácsadói szerződés megszűnéséről

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 2022. március 24. napján a NAVIGATOR INVESTMENTS Zrt-vel fennálló, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban: „BÉT”) Xtend Általános Üzletszabályzatában előírt, kijelölt tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés – a Társaság törzsrészvényeinek a BÉT Xtend piacáról történt kivezetésére és a BÉT szabályozott piacára történt bevezetésére tekintettel – a felek közös megegyezésével megszűnt.

A Társaság a NAVIGATOR INVESTMENT Zrt. kijelölt tanácsadóként nyújtott szakmai támogatását ezúton is köszöni.