2024 június 21

ENEFI – Értesítés perdöntésről

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a romániai operáció értesítése alapján:

A marosvásárhelyi Bíróság alapfokon részben jóváhagyta az ENEFI keresetét, amelyet a román Pénzügy által még vele szemben nyilvántartott követelések törlése érdekében kezdeményezett*.

*Előzmény

A keresetben a Társaság kérte egyebek mellett, hogy a bíróság kötelezze a Pénzügyet

  • azon követelések eltörlésére, amelyekről korábban megállapításra került, hogy a behajtási jogtól a Pénzügy elesett,
  • a már beszámított összegek visszaszolgáltatására,
  • minden behajtási jogtól elesett összegekre és azok járulékaira vonatkozó végrehajtás leállítására.

A bíróság egyebek mellett:

  • jóváhagyta a Társaság által kért, 9.918.205 összértékű, összesen 15 darab végrehajtási végzésből 14 darab, összesen 9.652.228 lej összértékű végrehajtási végzés végrehajtásának leállítását; (a 265.977 lejes különbözetet a Pénzügy korábban már

61.134 lej összegre mérsékelte és behajtotta)

  • elutasította a már behajtott összegek (909.909 lej ÁFA visszatérítés, 21.484,74 lej garancia és 61.134 lej) visszaszolgáltatására vonatkozó kérelmet,
  • elutasította a Pénzügy nyilvántartásából a végrehajtási jogtól elesett összegek törlésére vonatkozó kérelmet.

A Pénzügy tehát jelenleg továbbra is nyilvántart követelésként a Társasággal szemben

1.160.592 lej összeget, melynek végrehajtásától azonban a bíróság eltiltotta, nem kötelezte továbbá a már behajtott összegek (909.909 lej ÁFA visszatérítés, 21.484,74 lej garancia és 61.134 lej) Társaság részére történő visszaszolgáltatására sem.

A fentiekre tekintettel a döntés a Társaság számára értelmezhetetlen és elfogadhatatlan.

A határozat még nincs indokolva, az indokolt határozat kézhezvételét követően dönt a Társaság a fellebbezésről.