2024 május 25

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás cégbírósági változásbejegyzésről

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,
Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a
továbbiakban: „MEGAKRÁN Nyrt.”, „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2024. április 26-i éves rendes Közgyűlésén hozott határozatoknak megfelelő változásokat a Székesfehérvári
Törvényszék Cégbírósága Cg.07-10-001492/104. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte.

A MEGAKRÁN Nyrt. a hatályos Alapszabályát közzéteszi.

Alapszabály