2024 július 25

ENEFI Nyrt.- Közlemény Mures/Announcement Mures

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a
romániai operáció értesítése alapján:

Előzmény:

Marosvásárhely Önkormányzata korábban a bíróságon kifogással élt a kártérítési perben megállapított
összegek végrehajtásával szemben. A bíróság részben helyt adva a Város kifogásának:

 • Elutasította a végrehajtás város által kért felfüggesztését;
 • Eltörölte a végrehajtást a 3.334.712,09 lej összegű, végrehajtó által kiszámolt inflációs rátára
  vonatkozóan;
 • Elrendelte az összes érvényben maradt végrehajtási okirat kijavítását akként, hogy a város
  kártérítési perben hozott jogerős döntés következtében fennmaradó tartozásának összege
  1.608.681.78 lej, és nem 2.656,318 lej; (vélhetően a város időközben történő teljesítésre
  tekintettel),
 • Eltörölte a végrehajtást jóváhagyó bírósági határozat azon részeit, mely a 3.334.712,09 lej
  inflációs ráta jóváhagyására és az 1.608.681.78 lej tartozást meghaladó összegek
  végrehajtására vonatkozik;
 • Elutasította egyéb vonatkozásban a kifogást, mint megalapozatlan;
 • Kötelezte az alperest perköltség (cca 21 ezer lej) kifizetésére.)
  Maros megyei Törvényszék jogerős döntésével az alapfokú határozat érdemi részét nem
  módosította. A jogerős határozat még nem került indoklásra. A fentiek következtében a Társaság kérni fogja a végrehajtót az inflációs ráta összegének helyes megállapítására, jogszerűen megfogalmazott végzés kiállítására és annak végrehajtására.

ENEFI Asset Management Plc. (The “Company”) informs its Dear Investors about the following
based on the notification of the Romanian operation:

Antecedents:

The Municipality of Târgu Mures had previously filed a complaint at the court against the collection
of the amounts judged in the lawsuit for the compensation of damages. Partly approving the
objection of the Municipality, the court:

 • Rejected the suspension of collection requested by the Municipality;
 • Cancelled collection of the inflation rate amounting to RON 3,334,712.09 calculated by the
  bailiff;
 • Ordered the correction of all collection documents remaining in force so that the amount
  of the debt of the Municipality remaining as a result of the final decision made in the
  lawsuit for the compensation of damages shall be RON 1,608,681.78 but not RON
  2,656,318 (supposedly due to fulfilment by the Municipality in time),
 • Cancelled the parts of the court decision approving collection regarding the approval of
  inflation rate amounting to RON 3,334,712.09 and the amounts exceeding the debt of RON
  1,608,681.78.
 • Rejected the objection in other terms as unfounded;
 • Obliged the defendant to pay the costs of lawsuit (approx. RON 21 thousand).
  With its final decision, the Maros County Court did not amend the substantive part of the
  basic decision. The final decision has not yet been substantiated.
  As a result of the above, the Company will ask the executor to correctly determine the
  amount of the inflation rate, issue and execute a legally formulated order.