2024 június 20

ENEFI – Közgyűlési határozatok

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52.IV/413.; „Társaság”) a tőkepiacról szóló törvény, a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az alábbiak szerint teszi közzé a 2022. 04. 29. napra összehívott közgyűlés határozatainak lényeges tartalmát:

Napirendi pontok:

 1. A Társaság 2021. üzleti évének lezárása.
  • Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  • Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  • Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  • Döntés az egyedi éves beszámoló elfogadásáról.
  • Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
  • Döntés a konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.
 2. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.
 3. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.
 4. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
 5. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására
 6. Döntés Könyvvizsgáló visszahívásáról, megválasztásáról, díjazásáról
 7. Alapszabály VIII. rész 3.2. pontjának módosítása és új egységes alapszabály elfogadása

A közgyűlési határozatok és egyéb elfogadott dokumentumok elérhetők az alábbi hivatkozásra kattintva:

ENEFI – Közgyűlési határozatok

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Javadalmazási Jelentés