2024 július 21

Zwack – Éves eredmény

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2021-2022-es üzleti éves tevékenységéről.

Az adatok auditáltak.

Az üzleti éves vezetőségi beszámoló elemzése

A Társaság bruttó árbevétele 31.326 millió Ft volt, mely 29,1%-kal (7.067 millió Ft-tal) haladja meg az előző üzleti év hasonló időszakának árbevételét. A nettó értékesítés (jövedéki- és népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel) 17.691 millió Ft, amely 35,2%-kal (4.608 millió Ft-tal) magasabb a bázis időszakinál.

A belföldi értékesítés nettó árbevétele 4.133 millió Ft-tal (36,1%) magasabb, mint az előző üzleti évben. A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 2.918 millió Ft-tal (33,8%-kal) nőtt (8.628 millió Ft-ról 11.546 millió Ft-ra). Ezen belül a prémium termékek árbevétele 41,1%-kal, míg a minőségi termékeké 15,7%-kal emelkedett. A prémium szegmens kiemelkedő teljesítményében első sorban az Unicum márka család új ízvariánsának, az Unicum Baristának a sikeres piaci bevezetése játszott meghatározó szerepet, de mindemellett az alap íz és a szilva is közel azonos mértékben nőni tudott, valamint a szuperprémium Unicum Riserva közel hasonló szintű forgalomnövekedést ért el, mint az eredeti Unicum.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 43,2%-kal magasabb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfolió árbevétele 40,6%-kal, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 69,1%-kal emelkedett. Ez utóbbi kategóriában mind a bor mind az ásványvíz egységesen járult hozzá a növekményhez.

Az elmúlt (2020-2021-es) üzleti évben a belföldi értékesítés nettó árbevétele a COVID-19 járvány miatt elrendelt kormányzati intézkedések következtében közel 7%-kal csökkent. A csökkenést többnyire a Társaság forgalmának mintegy felét kitevő gasztronómiai forgalom visszaesése okozta. 2021 tavaszától, a korlátozó intézkedések feloldását követően, a gasztronómia forgalma rövid időn belül visszatért a korábbi megszokott szintre és azóta is töretlenül tartja magát. A 2022-es naptári év első negyedéves értékesítése újra kimagasló eredményeket hozott mind a kiskereskedelemben, mind a gasztronómiában, melyben az újranyitás miatti keresletélénkülés mellett meghatározó szerepet játszott a kormányzati intézkedések hatására a lakosság bizonyos csoportjainál felgyülemlett jelentős jövedelemtöbblet is.

Az április-márciusi bolti kiskereskedelemre vonatkozó piackutatási adatok szerint a magyar adózott égetett szeszesital piac volumenben 6,0%-kal, míg értékben 13,0%-kal növekedett. Ugyanebben az időszakban a Zwack kiskereskedelmi értékesítése értékben 24,6%-kal emelkedett. Összességében a Zwack értékesítése közel 36%-kal nőtt, mely az Unicum Barista sikeres kiskereskedelmi bevezetése mellett a gasztronómia felélénkülésének hatása.

Az export árbevétel 2.116 millió Ft, mely 28,9%-os (475 millió Ft) emelkedést jelent a bázis időszakhoz képest. A negyedik negyedéves árbevétel 22%-kal haladta meg a korábbi üzleti év utolsó negyedévét. Az egész éves növekmény közel 70%-át az olasz és román piac hozza. Előbbiben az Unicum 40%-ot meghaladó mértékben nőtt, míg Romániában a visszafogottabb második féléves teljesítmény ellenére is éves szinten 50%-ot meghaladó mértékben emelkedett az árbevétel. Az idegenforgalom felélénkülésének köszönhetően a Duty free értékesítés folyamatosan emelkedett az üzleti év előre haladtával, így éves szinten mindössze 26%-kal maradt el a pandémiát megelőző 2019-2020-as üzleti év árbevételétől.

Az anyagjellegű ráfordítások 1.413 millió Ft-tal emelkedtek (27,4%), mely kisebb a nettó árbevétel 35,2%-os emelkedésénél, így a bruttó fedezeti hányad 2,3 százalékponttal magasabb az egy évvel ezelőttinél (60,6% helyett 62,9%). A fajlagos anyagköltség csökkenés mögött a termékösszetétel kedvező változása áll (jobban nőtt a magasabb fedezetű termékek forgalma).

A teljes beszámoló elérhető az alábbi hivatkozásra kattintva:

Zwack – Éves jelentés