2024 május 20

Közzétette gyorsjelentését a Zwack

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2021-2022-es üzleti évének I-III. negyedéves tevékenységéről.

Az adatok nem auditáltak.

  1. Az időközi vezetőségi beszámoló elemzése

A Társaság bruttó árbevétele 26.394 millió Ft volt, mely 29,3%-kal (5.983 millió Ft-tal) haladja meg az előző üzleti év hasonló időszakának árbevételét. A nettó értékesítés (jövedéki- és népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel) 14.814 millió Ft, amely 35,4%-kal (3.873 millió Ft-tal) magasabb a bázis időszakinál.

A belföldi értékesítés nettó árbevétele 3.483 millió Ft-tal (36,0%) magasabb, mint az előző üzleti évben. A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 2.463 millió Ft-tal (33,4%-kal) nőtt (7.373 millió Ft-ról 9.836 millió Ft-ra). Ezen belül a prémium termékek árbevétele 40,8%-kal, míg a minőségi termékeké 14,3%-kal emelkedett. A korábbi jelentésekben írtaknak megfelelően a prémium szegmens kiemelkedő teljesítményében továbbra is az Unicum márka család új ízvariánsának, az Unicum Baristának a sikeres piaci bevezetése játszik meghatározó szerepet, de mindemellett az alap íz és a szilva is közel azonos mértékben nőni tudott, valamint a szuperprémium Unicum Riserva ugyancsak kiváló forgalomnövekedést ért el.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 44,2%-kal magasabb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfolió árbevétele 41,7%-kal, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 71,2%-kal emelkedett. Ez utóbbi kategóriában mind a bor mind az ásványvíz egységesen járult hozzá a növekményhez.

Az elmúlt (2020/21-es) üzleti év első három negyedévében a belföldi értékesítés nettó árbevétele a COVID-19 járvány miatt elrendelt kormányzati intézkedések következtében több mint 8%-kal csökkent. A csökkenést többnyire a Társaság forgalmának mintegy felét kitevő gasztronómiai forgalom visszaesése okozta. 2021 tavaszától, a korlátozó intézkedések feloldását követően, a gasztronómia forgalma rövid időn belül visszatért a korábbi megszokott szintre és azóta is töretlenül tartja magát. A kiskereskedelmi értékesítés növekedési mértéke a harmadik negyedévben érzékelhetően visszaesett, így az utolsó negyedév ugyancsak kimagasló forgalmi eredményét nagyobb részben a nagykereskedelmi értékesítés emelkedése magyarázza.

Az április-december bolti kiskereskedelemre vonatkozó piackutatási adatok szerint a magyar adózott égetett szeszesital piac volumenben 9,7%-kal, míg értékben 16,7%-kal növekedett. Ugyanebben az időszakban a Zwack kiskereskedelmi értékesítése 22,9%-kal emelkedett. Összességében a Zwack értékesítése 36%-kal nőtt, mely az Unicum Barista sikeres kiskereskedelmi bevezetése mellett a gasztronómia felélénkülésének hatása.

Az export árbevétel 1.650 millió Ft, mely 30,9%-os (390 millió Ft) emelkedést jelent a bázis időszakhoz képest. A növekedés egyik motorja továbbra is az olasz értékesítés, mely a harmadik negyedévben is kiváló eredményeket ért el, így az eladás közel 45%-kal meghaladja az előző üzleti év első három negyedévének az értékesítését. A reptéri forgalom felélénkülésének köszönhetően a Duty free értékesítés a harmadik negyedévben is tovább tudott erősödni, és egyre közelíti a pandémiát megelőző forgalmi szinteket.

Az anyagjellegű ráfordítások 1.175 millió Ft-tal emelkedtek (27,4%), mely kisebb a nettó árbevétel 35,4%-os emelkedésénél, így a bruttó fedezeti hányad 2,3 százalékponttal magasabb az egy évvel ezelőttinél (60,8% helyett 63,1%). A fajlagos anyagköltség csökkenés mögött a termékösszetétel kedvező változása áll (jobban nőtt a magasabb fedezetű termékek forgalma).

A személyi jellegű ráfordítások 182 millió Ft-tal (8,4%-kal) emelkedtek. Az üzleti év elején a Társaság átlagosan 4 %-os bérfejlesztést hajtott végre. A 2021. június 30-i közgyűlés a tavalyi 300 Ft-os részvényenkénti osztalékkal szemben idén 700 Ft-os részvényenkénti osztalék kifizetéséről határozott. Az IFRS szerint a likvidációs elsőbbségi részvényekre fizetett osztalék nem klasszikus osztalék, hanem személyi jellegű ráfordítás. Így a magasabb osztalék 14 millió Ft-tal emelte a személyi jellegű ráfordítások összegét. Továbbá a megnőtt kereskedelmi igények kielégítésére a gyárak intenzívebben termeltek, így az ebből eredő bérpótlékok kifizetése is jelentősen hozzájárult a költségek emelkedéséhez. A fentieken túl mintegy 3,4%-kal emelte a személyi jellegű ráfordításokat az egyéb személyi jellegű költésekben jelentkező többlet költség (pl. konferencia, hűségjutalom, tréning, szűrővizsgálatok stb.) és azok járulékvonzata.

Az értékcsökkenési leírás 62 millió Ft-tal (17,3%) emelkedett. Ezen belül az ingatlanok, gépek és berendezések értékcsökkenési leírása 30 millió Ft-tal növekedett (10,3%), melynek jelentős részét az év elején a Dunaharaszti gyáregységben beüzemelésre került csomagoló és palettázó gép értékcsökkenési leírása teszi ki. Tovább emelte a költségeket, hogy a raklapokat már kisértékű tárgyi eszközként kezeli a Társaság, s így ezekre azonnali értékcsökkenési leírást számol el, a bázis időszakban alkalmazott 3 éves leírással szemben.

Az egyéb működési ráfordítások 863 millió Ft-tal (39,6%-kal) haladják meg a bázis időszaki adatokat. A költségemelkedés számottevő része a marketing költségek jelentős növekedésének következménye. Egyrészt a tavalyi évvel szemben, az idei évben a belföldi marketing események számottevő részét már meg tudtuk valósítani, másrészt az export marketing költségek is jelentősen emelkedtek (213 millió Ft), mivel Olaszországban a tavaly őszre tervezett média kampány a foci EB idejére lett halasztva. Emellett a karbantartási költségekben és a nagyobb volumen miatt a fuvarköltségekben figyelhető meg többletköltés a bázishoz képest.

Az egyéb működési bevételek 288 millió Ft-tal (95%-kal) emelkedtek. Jelentősen nőtt a marketing költségtérítésből származó bevétel (a forgalmazott márkák tulajdonosai megduplázták a marketing ráfordításaikat az előző év hasonló időszakához képest), valamint a Társaság értékesítette számottevő kihasználatlan raklapját, mely az előző üzleti évben későbbi hónapokban valósult meg.

A működési eredmény így 4.132 millió Ft lett, mely 1.879 millió Ft-tal meghaladja az előző évit.

A tény időszakban 59 millió Ft nettó pénzügyi bevétel merült fel. A Társaság 2021 áprilisában értékesítette a társult vállalkozásban lévő befektetését, a Morello Kft-t, melyből a könyv szerinti értéket meghaladó bevétele volt. Mivel a Társaság pénzügyi helyzete stabil, ezért decemberben a Tulajdonosok az év elején felvett – nagyobb pénzügyi biztonságot nyújtó – 1,5 milliárd Ft-os hitel maradéktalan visszafizetéséről döntöttek. Jelenleg a Társaság nem rendelkezik hitellel. A korábban meglévő hitel kamatköltségének valamint a lekötött pénzállományok kamatbevételének egyenlege 14 millió Ft volt az első három negyedévben.

Az eredményt terhelő adók összesen 255 millió Ft-tal emelkedtek. Az első három negyedévben a korábbi év hasonló időszakához képest a Társaságnak 169 millió Ft-tal magasabb társasági adófizetési kötelezettsége keletkezett. A fennmaradó részt a bruttó fedezet után fizetett helyi iparűzési adó és az innovációs járulék emelkedése magyarázza.

A fentiek következtében a Társaság adózott eredménye 3.543 millió Ft, mely közel duplája a bázisnak. A társaság a minden korábbinál erősebb első félévet követően ugyancsak kiemelkedő harmadik negyedévet zárt, mely közel akkora árbevételt és eredményt hozott, mint a 2018-as év, amikor a 2019-ben életbe lépő Népegészségügyi Termékadó (NETA) emelés miatt keserűből és pálinkából több havi mennyiséget előre megvásároltak év végén a partnerek. Az utolsó negyedévben a Társaság további szolid forgalom emelkedéssel kalkulál, így várakozásaink szerint az üzleti évet az előre jelzettnél egyértelműen jobb eredménnyel zárjuk.

A szállítók és egyéb kötelezettségek állománya 969 millió Ft-tal emelkedett a tavaly december végihez képest. A megemelkedett értékesítés magasabb jövedéki adó illetve ÁFA kötelezettséget hozott, valamint a magasabb termelt volumen nagyobb szállítók felé fennálló tartozást eredményezett.

A fentieken túl a mérlegsorok között nem voltak jelentős változások.

A teljes negyedéves beszámoló elérhető az alábbi hivatkozásra kattintva:

ZWACK – Harmadik negyedéves eredmény