2024 június 14

DM-KER Nyrt.- Tájékoztatás igazgatósági tagok lemondásáról

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket:

Horváth Zsolt igazgatósági tag megbízatásáról 2023. december 31-i hatállyal – megnövekedett elfoglaltságaira tekintettel – 2023. november 28-án lemondott. A Társaság köszöni Horváth Zsoltnak a DM-KER Nyrt. érdekében végzett eredményes tevékenységét, és további munkájához sok sikert kíván.

Megyeri Sándor igazgatósági tag 2024. január 1. napjától a Társaság stratégiájának megvalósítását elnöki
tanácsadóként segíti, mellyel összefüggésben 2023. december 31-i hatállyal igazgatósági tagságáról 2023. november 28-án lemondott.

Fentiek alapján a Társaság Igazgatósága 2024. január 1. napjától – Alapszabályának megfelelően – három taggal működik tovább.