2024 április 17

Megakrán – Tulajdonosi megfeleltetés kérése

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság a

2021. szeptember 30-i rendkívüli Közgyűléséhez kapcsolódóan tulajdonosi megfeleltetést kért a KELER Zrt-től.
A tulajdonosi megfeleltetés esemény napja: 2021. szeptember 30.
A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2021. szeptember 23.
Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 24.
A Közgyűléshez kapcsolódóan a részvénykönyv lezárásának napja: 2021. szeptember 28. 18 óra