2024 április 17

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás MRP-vel kapcsolatban

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,
Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a
továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a 2022. évi
beszámoló adatai alapján megállapítható, hogy a 2021. január 01. – 2023. január 1. teljesítési időszakú MRP II. Program Igazgatóság által meghatározott gazdasági teljesítményjavulást igazoló feltételei nem
teljesültek, így az MRP II. Program keretében a teljesítési időszak végén a résztvevők nem válnak jogosulttá az MRP II. Program keretében megszerezhető MEGAKRÁN törzsrészvényre.