2024 május 23

ENEFI – Közgyűlési előterjesztések

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő rendes Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati javaslatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

 1. ÖSSZEFOGLALÓ:

A Társaság a jogszabályi kötelezettségének eleget téve hívta össze éves rendes közgyűlését. A Közgyűlés fő témája, a Társaság 2021. üzleti évének lezárása.

A Társaság idei évben is napirendre tűzte az Igazgatósági tagok munkájának értékelését, döntést a felmentvény tárgyában valamint szintén jogszabályi rendelkezés alapján a Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését és a javadalmazási jelentést.

Az Igazgatóság napirendre tűzte továbbá a döntést az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására, döntést könyvvizsgáló visszahívásáról, megválasztásáról, díjazásáról, tekintettel arra, hogy az idei évben a könyvvizsgáló mandátuma lejár, valamint az Alapszabály VIII. rész 3.2. pontjának módosítását és új egységes alapszabály elfogadását.

2. NAPIREND

 1. A Társaság 2021. üzleti évének lezárása.
  • Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  • Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  • Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  • Döntés az egyedi éves beszámoló elfogadásáról.
  • Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
  • Döntés a konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.
 2. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.
 3. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.
 4. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
 5. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására
 6. Döntés Könyvvizsgáló visszahívásáról, megválasztásáról, díjazásáról
 7. Alapszabály VIII. rész 3.2. pontjának módosítása és új egységes alapszabály elfogadása.

A teljes előterjesztéseket tartalmazó dokumentum

Javadalmazási jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Alapszabály

Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság összevont jelentése

Független Könyvvizsgálói Jelentés