2024 február 28

DM-KER Nyrt.- Tájékoztatás részvényértékesítésről

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.,
cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „DM-KER Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy
mint Bátor Ferenccel, az Igazgatóság elnökével a 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (MAR) alapján szoros kapcsolatban álló jogi személy, a Fortitudo Trust bizalmi vagyonkezelőjeként eljáró APELSO TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság bejelentette, hogy 2022. december 19. napján 722.222 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvényt kereskedési helyszínen kívül, adásvétel jogcímén, 45,- Ft/darab, összesen 32.499.990,- Ft vételáron értékesített.