2024 május 26

Aktualizálja részvénykönyvét a DM-KER

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy részvénykönyve aktualizálása céljából tulajdonosi megfeleltetést rendelt meg a KELER Zrt-től.

A tulajdonosi megfeleltetés esemény napja: 2021. április 28., fordulónapja: 2021. április 26., piaci határidő: 2021. április 27.

A CAPS rendszerben a tulajdonosi megfeleltetés társasági esemény azonosítója (CORP) és egyedi referencia
száma (COAF): HU20210422000881.