2024 július 16

DM-KER Nyrt.-Tájékoztatás részvény-visszavásárlási aukcióról

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.,
cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a
továbbiakban: „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága 2022. október 12-én részvény-visszavásárlási aukció indításáról döntött.

A részvény-visszavásárlási aukció során a Társaság legfeljebb 250.000.000 Ft azaz kétszázötvenmillió forint
összértékben (a továbbiakban: „Keretösszeg”) tervez DM-KER Nyrt. törzsrészvényeket visszavásárolni a
Társaság részvényeseitől a 2022. október 10-i Közgyűlés 01/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozatával
elfogadott akvizíciós stratégia megvalósítása céljából (a továbbiakban: „Tranzakció”), a 04/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján.

A részvény-visszavásárlási aukció lebonyolítására a tervek szerint 2022. október 27-én kerül sor. A
Tranzakcióban a Társaság valamennyi részvényese részt vehet, amennyiben a Tranzakció teljes időtartama alatt rendelkezik DM-KER Nyrt. törzsrészvénnyel (ISIN azonosító: HU0000176722) és teljesíti a jelen, valamint a Tranzakció részletes feltételeiről szóló további tájékoztatásban foglalt feltételeket (a továbbiakban: „Részvényes”). A Tranzakcióban való részvétel önkéntes. A Részvényesek elhatározásuk szerinti áron és mennyiségben ajánlhatják fel a részvényeiket megvételre a Társaság részére az ajánlatgyűjtési időszakban. A Részvényesek részvényeiket több részletben, több áron is felajánlhatják. A részvények megvásárlására a legalacsonyabb ajánlattételi árszintről indulva kerül sor, legfeljebb a meghatározott Keretösszeg erejéig. A 04/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozat alapján a Társaság által fizetett részvényenkénti ár minimum 10 forint, maximum 200 forint lehet. Az Aukció nem minősül részvényvisszavásárlási programnak.

A Tranzakcióra az Igazgatóság határozata szerint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban: „BÉT”)
300/2022. sz. határozatával megállapított, „az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciós-értékpapírtáblán történő aukciós kereskedés módosított szabályairól” című, 2022. szeptember 1. napjától hatályos szabályzatában (a továbbiakban: „Szabályzat”) meghatározott kereskedési rendszer alkalmazásával lebonyolításra kerülő, ajánlatgyűjtési és ügyletkötési időszakokból álló többáras ügyletkötési algoritmus szerinti vételi aukció (a továbbiakban: „Aukció”) keretében kerül sor. Az Aukcióban való részvétel feltételeire a Szabályzat irányadó, amely elérhető a bet.hu/Befektetok/Szabalyozas/Tozsdei-szabalyzatok oldalon, „Az aukciós kereskedés szabályai” cím alatt. A Tranzakció kereskedési helyszínen kívüli (OTC) tranzakciónak minősül.

A Társaság fenntartja annak jogát, hogy a Tranzakciótól elálljon, illetve annak végrehajtását bármikor leállítsa, a későbbiekben meghatározásra kerülő feltételek szerint. A jelen tájékoztatás jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Jövőre vonatkozó kijelentéseknek minősülnek azok a kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak, ideértve a várakozásokra vonatkozó kijelentéseket is. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális helyzeten alapulnak, és bármelyikük új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan módosításra, aktualizálásra kerülhet. A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a tényleges eredményeket számos olyan jelentős tényező alakítja, amelyek hatására akár lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól.

A Társaság a Tranzakció lebonyolítása érdekében felvette a kapcsolatot a BÉT-tel, a Szabályzat szerinti
ajánlattevő befektetési vállalkozás megbízása előkészítés alatt áll. A Társaság tisztelt Részvényeseit a
Tranzakció részletes feltételeiről tájékoztatni fogja.