2024 április 14

DM-KER Nyrt.- Tájékoztatás vezérigazgatói részvényopcióra vonatkozó szerződésről

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.,
cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a 2023. április 26-i közgyűlés 11/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozatának megfelelően a Társaság vezérigazgatójával, Kocsy Barnabás Lászlóval létesítendő, részvényopcióra vonatkozó szerződés 2023. május 15. napján aláírásra került. Az aláírást megelőzően az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság a szerződés tartalmát jóváhagyta.


A 11/2023. (04.26.) sz. közgyűlési határozat alapján Kocsy Barnabás László mint vezérigazgató jogosult vételi joga gyakorlásával a Társaságtól a 2023. május 15. és 2027. december 31. közötti opciós időszakban legfeljebb 4.000.000 (négymillió) darab DM-KER Nyrt. Törzsrészvényt vásárolni. A vételi jog alapján megvásárlásra kerülő törzsrészvények vételára (lehívási árfolyam) részvényenként 48 (negyvennyolc) forint, a vételi jog ellenértéke (opciós díj) 500.000 (ötszázezer) forint.