2024 április 17

DM-KER – Tájékoztatás tanácsadó testületről

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban: „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság növekedési stratégiájának megvalósítása érdekében 2022. január 20. napján felállításra került a DM-KER Nyrt. Tőzsdei tanácsadó testülete (a továbbiakban: Testület). A Testület feladata, hogy szakmai tanácsaival segítse és támogassa az Igazgatóság munkáját, előkészítse annak döntéseit azokban a témákban, amelyekre az Igazgatóság a Testületet felkéri. A Testület munkájának célja a Társaság középtávú tőkepiaci stratégiájának megalkotása, az abból eredő javaslatok és feladatok megfogalmazása az Igazgatóság részére. A Testület tagjai 2022. január 20. napjától állandó bennfentes személynek minősülnek.