2024 április 22

ENEFI Nyrt.- Közlemény Mures/Announcement Mures

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a
romániai operáció értesítése alapján:


A Marosvásárhelyi Táblabíróság elutasította az E-Star Mures Energy által benyújtott
perújrafelvételi kérelmet, melyben a Mures követelte a koncessziós szerződésszegés miatt
megítélt kártérítési összegekre számolt késedelmi kamatokat.

A döntés jogerős, de még nincs indokolva.


A bíróság annak ellenére döntött így, hogy a Mures korábban kérte a Legfelső Bíróságon a
perújrafelvételi kérelem tárgyalásának más táblabíróságra való áthelyezését.


Amennyiben a Legfelsőbb Bíróság az áthelyezési kérelemnek helyt ad, a mostani döntés
semmis lesz és a Legfelsőbb Bíróság által kinevezett Táblabíróság fogja a perújrafelvételi
kérelmet újra tárgyalni.

ENEFI Asset Management Plc. (The “Company”) informs its Dear Investors about the following
based on the notification of the Romanian operation:


The Târgu Mures Trial Court has rejected the application for readmission submitted by E-Star
Mures Energy, which claimed interest on the damages awarded for breach of concession contract.

The decision is final, but not yet justified.

The court took this decision despite the fact that Mures had previously requested the Supreme Court to transfer the application to another panel court.


If the Supreme Court grants the request for transfer, the current decision will be null and void
and the application will be reheard by a Trial Chamber appointed by the Supreme Court.