2024 április 14

DM-KER – Tájékoztatás bennfentes személy tranzakciójáról

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket:

Bátor Ferenc, az Igazgatóság elnöke bejelentette, hogy 2022. június 13-án 4.620.000 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvényt ruházott át vagyonrendelés jogcímén a BF Trustee Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8220 Balatonalmádi, Török Bálint utca 9., cégjegyzékszám: 19-09-521485, a továbbiakban „BF Trustee Kft.”) részére. Ennek következtében Bátor Ferenc szavazati jogot biztosító DM-KER Nyrt törzsrészvényeinek száma 23.500.000 darabról 18.880.000 darabra, szavazati jogának aránya – a 15% küszöbérték átlépésével – 18,62%-ról 14,96%-ra csökkent.

Fenti ügyletet Bátor Ferenc, az Igazgatóság elnöke vezetői ügyleteként is bejelentette, ugyancsak bejelentést tett a BF Trustee Kft., mint Bátor Ferenccel, az Igazgatóság elnökével és dr. Sükösd Tamással, a Felügyelőbizottság tagjával – az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 EU Rendelete (MAR) alapján vezetői feladatokat ellátó személlyel – szoros kapcsolatban álló jogi személy. A bejelentések szerint a vagyonrendelés jogcímű, 2022. június 13-i elidegenítés illetve szerzés keretében 4.620.000 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvény átruházására került sor 39.- Ft/darab, összesen 180.180.000.- Ft áron, kereskedési helyszínen kívül.

Fentiek és a részvénykönyvi bejelentések alapján a Társaság 5 % feletti részesedéssel rendelkező részvényesei a következők:

NévLetétkezelőMennyiség (db)Részesedés (%)
Bátor Ferencnem18.880.00014,96
BF Trustee Kft.nem24.620.00019,50
Megyeri Sándornem46.500.00036,83
Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap
Széchenyi Alapok Zrt.
nem18.360.70014,55
Összesen108.360.70085,84