2024 június 21

DM-KER – Értesítés Tájékoztató MNB általi elfogadásáról

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban Társaság, DM-KER Nyrt.) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság által korábban kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban: BÉT) által működtetett Xtend piacra bevezetett 126.231.000 darab, egyenként 5,- HUF névértékű, HU0000176722 ISIN azonosítójú, dematerializált törzsrészvénynek a BÉT által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) a Magyar Nemzeti Bank 2022. március 8. napján kelt, H-KE-III-175/2022. számú határozatával jóváhagyta.

A Társaság a Tájékoztatót mellékelten közzéteszi.