2024 július 19

DM-KER – Tájékoztatás akvizíciós vételi ajánlatról

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság többségi tulajdonosai, Megyeri Sándor, Bátor Ferenc és a BF Trustee Kft. értesítették a Társaságot, hogy az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533) konszolidációs körébe tartozó, közvetett kisebbségi tulajdonában álló Mészáros M1 Nehézgépkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.; Cg. 07-09- 030670, M1 Nehézgépkezelő) a Társaság többségi tulajdonának megszerzését célzó, több lépéssorozatból álló akvizíciós vételi ajánlatot tett részükre. Az akvizíciós ajánlatot, amely szerződéskötési kötelezettséget nem eredményez, és nem a Tpt. 68.§ szerinti nyilvános ajánlat, a Társaság többségi tulajdonosai, Megyeri Sándor, Bátor Ferenc és a BF Trustee Kft. a mai napon elfogadták. Az akvizíciós ajánlat értelmében az M1 Nehézgépkezelő mint vevő részvényadásvételi szerződést és opciós megállapodásokat kíván kötni a Társaság többségi tulajdonosaival. A Társaság többségi tulajdonosai az ajánlat elfogadását követően megkezdik az M1 Nehézgépkezelővel a tranzakció részletes feltételeit tartalmazó szerződések kitárgyalását. Az ajánlat szerinti tervezett tranzakció kizárólag akkor valósul meg, ha a felek sikeres tárgyalásaik eredményeként szerződést kötnek. Az ajánlat szerinti tervezett tranzakció az alábbi lenne:

M1 Nehézgépkezelő 32,9%-os részesedést szerezne 1.645.000.000 forint összegű vételárért a Társaságban szerződéskötéskor halasztott fizetéssel és letéti konstrukció alkalmazásával, valamint 29,07%-os részesedési mértékig 2021. október 31. napjáig tartó eladási joggal, amelynek kötelezettjei a jelenlegi többségi tulajdonosok. A vevő több lépcsőben szerezne 50% feletti részesedést egyfelől a Tpt. befolyásszerzési szabályai alapján, valamint azáltal, hogy biztosítva lenne számára a szerződéstől számított 3 éves időtartamig vételi jog a Társaság 19,68%-os tulajdoni hányadát kitevő részvények tekintetében, részvényenként 48 Ft/db opciós vételáron. Akár a 19,68%-os vételi opció kerül lehívásra, akár egyéb módon kerül a vevő többségi tulajdonba, a jelenlegi eladó többségi részvényesek fennmaradó részesedéseik tekintetében eladási jogot gyakorolhatnak két részletben a 19,68%-os vételi jog lehívását követő második hónaptól 24 hónapos időtartamig 48 Ft/db vételáron. A tranzakció megvalósulása esetén alapszabály módosításokra is sor kerülne.

A felek a fenti tervezett tranzakció részletes feltételeinek tárgyalását megkezdik és értesítik a Társaságot és a Tisztelt Befektetőket annak eredményeiről.