2024 június 14

NAVIGATOR Nyrt.- Tájékoztatás új részvények jegyzésének előzetes megállapításáról

A NAVIGATOR Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2040
Budaörs, Gyár u. 2.; cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága,
cégjegyzékszám: 13-10-042535) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság
Igazgatósága 2024. január 10. napján az alábbi határozatot hozta:

Az Igazgatóság egyhangú döntéssel akként határoz, hogy a 2023. november 14. napján kelt
„Ajánlattétel a Társaság alaptőke-emelésével forgalomba hozatalra kerülő új törzsrészvényeire” című ajánlat alapján megállapítja, hogy a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások beérkezésének függvényében a 2023.11.22. és 2024.01.10. között lezajlott jegyzési eljárás eredményeként az alaptőke-emelés összege legfeljebb 51.388.890,- Ft, és a forgalomba hozott részvények száma legfeljebb 5.138.889 db.
Az Igazgatóság megállapítja, hogy a részvényjegyzés sikeres volt, mert az érvényes jegyzési
nyilatkozatok benyújtásával és az Új Részvények ellenértékének átutalásával a részvényeket
lejegyezték.
Az Igazgatóság megállapítja, hogy a Társaság alaptőkéje az alaptőke-emelés eredményeként
legfeljebb 408.993.890,- Ft-ra emelkedik, amely 108.993.890,- Ft. pénzbeni hozzájárulásból
áll. A Társaság alaptőkéje legfeljebb 40.899.389 db, egyenként 10 Ft névértékű névre szóló
törzsrészvényből áll.