2024 április 16

NAVIGATOR Nyrt.- Tájékoztatás Együttműködési Megállapodás megkötéséről

A NAVIGATOR Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1075
Budapest, Madách Imre út 13-14.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
cégjegyzékszám: 01-10-140965; a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja a
tisztelt Befektetőket:


A TRIFOLIUM INTERNATIONAL Kft., mint a NAVIGATOR Investments Nyrt. 100%-os
leányvállalata, 2023. március 20-án együttműködési megállapodást írt alá az EBONY W.L.L
nevű kuvaiti társasággal a TRIFOLIUM MIDDLE EAST W.L.L. kuvaiti bejegyzésű
vegyesvállalat megalapításáról.


A TRIFOLIUM kuvaiti vegyesvállalatának célja, hogy a nemzetközi kiállítási és
belsőépítészeti piacon egyrészt hatékonyabban szolgálja ki a megrendelőit, másrészt további
terjeszkedést hajtson végre. A vegyesvállalat bejegyzésének határideje: 2023. április 30.