2024 július 23

DM-KER Nyrt.- Tájékoztatás MRP II. eredményéről

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.,
cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a
Társaság Igazgatósága 2023. május 3. napján megtartott ülésén a 2022. évi, számviteli törvény szerinti
beszámoló adatai alapján megállapította, hogy a 2021. január 01. – 2023. január 1. teljesítési időszakú MRP II. Program Igazgatóság által meghatározott gazdasági teljesítményjavulást igazoló feltételei nem teljesültek, így az MRP II. Program keretében a teljesítési időszak végén a résztvevők nem váltak jogosulttá az MRP II. Program keretében megszerezhető DM-KER Nyrt. törzsrészvényekre.